Upišite ovdje da biste dobili rezultate pretraživanja !

Hollywood Movies

Cipelice ciciban

0

Šeta se mrav i vidi on mrava mravastijeg, i pita njega mrav mravastiji da li on može ići sa njim, i ovaj mu dopusti. I tako šetaju se mrav i mrav mravastiji i vide oni mrava još mravastijeg, i pita njih mrav još mravastiji dali on može ići sa njima, i oni mu dopuste. I tako šetaju se mrav, mrav mravastiji i mrav još mravastiji i vide oni mrava naj mravastijeg, i pita njih mrav naj mravastiji da li on može ići sa njima, i oni mu dopuste. I tako šetaju se mrav, mrav mravastiji, mrav još mravastiji i mrav naj mravastiji i vide oni diva, i pita njih div dali on može ići sa njima i oni mu dopuste.
I tako šetaju se mrav, mrav mravastiji, mrav još mravastiji, mrav naj mravastiji i div i vide oni diva divastijeg, i pita njih div divastiji dali on može ići sa njima, i oni mu dopuste. I tako šetaju se mrav, mrav mravastiji, mrav još mravastiji, mrav naj mravastiji, div i div divastiji i vide oni diva još divastijeg, i pita njih div još divastiji dali on može ići sa njima, i oni mu dopuste. I tako šetaju se mrav, mrav mravastiji, mrav još mravastiji, mrav naj mravastiji, div, div divastiji i div još divastiji i vide oni diva naj divastijeg, i pita njih div naj divastiji da li on može ići sa njima i oni mu dopuste. I tako šetaju se mrav, mrav mravastiji, mrav još mravastiji, mrav najm ravastiji, div, div divastiji, div još divastiji i div naj divastiji i dođu oni do provalije. I skoči div naj divastiji... umre, skoči div još divastiji... umre, skoči div divastiji... umre, skoči div... umre, skoči mrav naj mravastiji... umre, skoči mrav još mravastiji... umre, skoči mrav mravastiji... umre, skoči mrav i ne umre!

- ZAŠTO?

Imao je cipelice ciciban!!!
----

Objavi komentar

0 Primjedbe

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies